wersja angielska (en) / wersja niemiecka (de)
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
T E L C

INFORMACJA O EGZAMINACH TELC The European Language Certificates

Egzaminy TELC są opracowywane i administrowane przez organizację telc GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, posiadającą czterdziestoletnie doświadczenie w tworzeniu i przeprowadzaniu egzaminów językowych na najwyższym europejskim poziomie.

Certyfikaty telc uwzględniają różne poziomy zaawansowania językowego od A1 do C2 wg skali Rady Europy i w chwili obecnej obejmują 10 języków europejskich: angielski, niemiecki, polski, hiszpański, francuski, włoski, portugalski, rosyjski, arabski i turecki.

Zaletą egzaminów telc jest ich porównywalność na danym poziomie dzięki identycznej strukturze testów. Egzaminy np. z poziomu B1 mają taki sam format we wszystkich językach. Oceny z egzaminów mają również tę samą wartość. Egzaminy obejmują tematykę z podstawowych dziedzin życia i są ukierunkowane na sprawdzanie umiejętności komunikowania się.

Egzaminy telc zostały opracowane w odniesieniu do skali poziomów biegłości językowej ujętej w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy — Common European Framework of Reference (CEFR). Dokument ten powstał w wyniku doświadczeń i przekonania, że wspólna zjednoczona Europa może istnieć tylko wtedy, kiedy komunikacja i porozumiewanie się Europejczyków będzie lepsze. Ze względu na międzynarodowy charakter rynku pracy nieodzownym stało się stworzenie systemu i instrumentu, który w sposób jednoznaczny opisywałby i klasyfikował umiejętności i kompetencje językowe w życiu codziennym i pracy.

Certyfikaty telc można uzyskać w ponad 3300 centrach i ośrodkach egzaminacyjnych w większości krajów Europy: Austrii, Bułgarii, Czechach, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Norwegii, Polsce, Portugalii, Serbii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, na Węgrzech i we Włoszech.

UZNAWALNOŚĆ CERTYFIKATÓW TELC

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.05.2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej Dz.U.nr.96 certyfikaty językowe TELC /poziom B2 dla 8 języków/ są oficjalnie uznawane przez administrację Rzeczpospolitej Polskiej jako potwierdzenie znajomości języka.

Więcej informacji na stronie www.telc.net, próbne testy z języka angielskiego do pobrania znajdują się pod adresem www.telc.net/en/candidates/exam-preparation.html
Egzaminy TELC w Polsce przeprowadzają:

Polscy partnerzy WBT:

  • Uniwersytet Łódzki
  • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
  • UMCS — Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych w Lublinie oraz liczne Ośrodki Egzaminacyjne /wśród nich — Studium Języków Obcych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie/

EGZAMINY TELC W NASZEJ UCZELNI

Studium Języków Obcych od roku 2003 organizuje egzamin TELC z języka angielskiego na poziomie B1 i B2, do którego dotychczas przystępowali zarówno studenci, jak i pracownicy naszej Uczelni.

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Testy pisemne poprawiane są w Centrum we Frankfurcie nad Menem, natomiast część ustną egzaminu przeprowadzają i oceniają nasi licencjonowani egzaminatorzy - lektorzy języka angielskiego.

Studium Języków Obcych prowadzi także kursy komercyjne, przygotowujące do egzaminu TELC B2, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród naszych studentów. Podobnie jest z kursami komercyjnymi z innych języków : francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego.