wersja angielska (en) / wersja niemiecka (de)
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Podręczniki i skrypty

Thematic Forest Dictionary, Warszawa, 2015, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych... [pobierz]

Basic Forest Vocabulary, Warszawa, 2013, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych... [pobierz]

English in Forestry, Warszawa, 2013, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych
Podręcznik przeznaczony dla studentów wydziałów leśnych uczelni rolniczych, którzy uczą się angielskiego na poziomie średniozaawansowanym lub wyższym (B1-B2), oraz dla leśników praktyków... [pobierz]

English for Students of Horticulture — dr inż. Elżbieta Kloc

Prezentowany skrypt jest przeznaczony dla studentów Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa uczących się języka angielskiego na poziomie średniozaawasowanym
lub wyższym (B1-B2) na uczelniach rolniczych.

Dobór tekstów, zdań i materiałów dodatkowych ma na celu zapoznanie studentów
ze specjalistycznym słownictwem używanym w ogrodnictwie.
Opanowanie zaproponowanego materiału umożliwi korzystanie
z fachowej literatury anglojęzycznej z tej dziedziny.
Skrypt został podzielony na 3 części: wstęp, podstawy ogrodnictwa
i ogrodnictwo szczegółowe.

Spis treści (table of contents)

Zapraszamy do zakupu!
Wydawnictwo UR w Krakowie
31-425 Kraków, al. 29 Listopada 46
Tel. 12 662 51 57, 662 51 59
www.wydawnictwo.ur.krakow.pl