wersja angielska (en) / wersja niemiecka (de)
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Do pobrania

Poniżej można pobrać zaświadczenie o zdaniu egzaminu końcowego oraz/lub zaświadczenie o uzyskaniu zaliczenia z języka obcego na pierwszym lub drugim stopniu studiów. Zaświadczenie powinno w pierwszej kolejności zostać wypełnione przez lektora lub Kierownika Zespołu a następnie podpisane przez Kierownika SJO i podbite w Sekretariacie.