wersja angielska (en) / wersja niemiecka (de)
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Olimpiady językowe
Organizacja Olimpiad Językowych przez Studium Języków Obcych naszej Uczelni ma bogatą tradycję.

Już od 25 lat, corocznie, studenci Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie uczestniczą w Olimpiadach Języka Angielskiego
i Niemieckiego. We wcześniejszych latach organizowane były tzw. Turnieje Znajomości Języka Rosyjskiego.

Zawsze wszystkie te przedsięwzięcia służyły jednemu celowi, a mianowicie, wzbogacaniu procesu dydaktycznego związanego z nauczaniem języków obcych naszych studentów. Olimpiady zawsze cieszą się dużą popularnością, a przystępując do nich, ich uczestnicy zmagają się z zagadnieniami na poziomie B2 oraz C1, często wykraczającymi poza tematykę lektoratów
w ramach obowiązującego kursu.

Regulamin Olimpiad Językowych (aktualizacja: 8 listopada 2016 r.)