wersja angielska (en) / wersja niemiecka (de)
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Komercyjne kursy językowe

Studium Językow Obcych UR każdego roku organizuje kursy komercyjne z następujacych języków: angielski, niemiecki, francuski i rosyjski. Kursy te skierowane są do studentów w trakcie lektoratu, którzy chcą dodatkowo poszerzyć swoje wiadomości lub podjąć się nauki drugiego języka, studentów po ukończonym lektoracie, ale także wszystkich chętnych spoza naszej uczelni. W obrębie kursów komercyjnych odbywają się rownież kursy przygotowujące do egzaminu TELC. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.