wersja angielska (en) / wersja niemiecka (de)
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Studium Języków Obcych UR Kraków prowadzi naukę języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych oraz niestacjonanych na różnych poziomach zaawansowania zgodnie
z "Europejskim systemem opisu kształcenia językowego" Rady Europy.

Celem lektoratów jest czynne opanowanie przez studentów wybranego języka obcego w stopniu umożliwiającycm efektywne porozumiewanie się zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym, z jednoczesnym uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.

Corocznie Studium organizuje olimpiady językowe dla studentów Uniwersytetu Rolniczego,
cieszące się dużym zainteresowaniem, a także egzamin The Europen Language Certificates (TELC) z języka angielskiego.

Dla chętnych Studium prowadzi komercyjne kursy językowe na wszystkich poziomach zaawansowania.

studium jezyków ur, studium jezyków ur krakow
Rejestracja na język obcy dla studentów studiów II stopnia 2017/2018

Rejestracja dotyczy studentów:
kierunku Architektura Krajobrazu,
kierunku Geodezja i Kartografia,
kierunku Gospodarka Przestrzenna,
Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego,
Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt,
Wydziłu Biotechnologii i Ogrodnictwa.

Rejestracja nie dotyczy studentów studiów niestacjonarnych II stopnia (semestr zimowy, grupy B2).

Rejestracja rozpocznie się 12 września 2017 r. o godzinie 9.00.

Rejestrację umożliwiają "wirtualne żetony". Są to punkty przyznawane studentom w systemie USOS w dziekanatach (nie mają one postaci materialnej). Dodając wybrany język do koszyka rejestracji zużywany jest jeden żeton.
Jeżeli w trakcie trwania rejestracji, po zalogowaniu się na stronie UL nie posiadasz żetonów, skontaktuj się z dziekanatem.

Login i hasło do systemu UL są takie same jak do systemu USOSweb.

Studium Języków Obcych zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w składzie i organizacji grup językowych.

Kurs języka specjalistycznego — English for Foresters

Studium Języków Obcych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zaprasza na kurs języka specjalistycznego (angielskiego) dla wszystkich zainteresowanych tematyką związaną z leśnictwem na poziomie średniozaawansowanym pt. English for Foresters... [więcej]
Okres urlopowy

Urlopy pracowników Studium Języków Obcych są wywieszone w gablocie w budynku SJO. Informację można również uzyskać telefonicznie.
Obowiązujące godziny konsultacji

Godziny konsultacji pracowników Studium Języków Obcych
w okresie 19.06 — 30.09.2017 r.... [więcej]
Egzamin T E L C

Studium Języków Obcych UR przeprowadzi egzamin T E L C z języka angielskiego dający certyfikat na poziomie B-2, uznawany w krajach Unii Europejskiej... [więcej]
Zaświadczenia

W zakładce "Do pobrania" dostępne są: zaświadczenie o zdaniu egzaminu końcowego i zaświadczenie o uzyskaniu zaliczenia z języka obcego.
AKTUALNOŚCI