wersja angielska (en) / wersja niemiecka (de)
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Studium Języków Obcych UR Kraków prowadzi naukę języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych oraz niestacjonanych na różnych poziomach zaawansowania zgodnie
z "Europejskim systemem opisu kształcenia językowego" Rady Europy.

Celem lektoratów jest czynne opanowanie przez studentów wybranego języka obcego w stopniu umożliwiającycm efektywne porozumiewanie się zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym, z jednoczesnym uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.

Corocznie Studium organizuje olimpiady językowe dla studentów Uniwersytetu Rolniczego,
cieszące się dużym zainteresowaniem, a także egzamin The Europen Language Certificates (TELC) z języka angielskiego.

Dla chętnych Studium prowadzi komercyjne kursy językowe na wszystkich poziomach zaawansowania.

studium jezyków ur, studium jezyków ur krakow
XVI Olimpiada Języka Niemieckiego

Zapraszamy do udziału w Olimpiadzie Języka Niemieckiego!
Eliminacje pisemne odbędą się we wtorek, 28 marca 2017 r. o godz. 16.00
w siedzibie Studium Języków Obcych, ul. św. Marka 37.

Rejestracja uczestników odbywa się za pośrednictwem USOSweb
i potrwa od 20 marca.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!
Rejestracja na język obcy dla studentów studiów II stopnia

Kogo dotyczy rejestracja?

Rejestracja dotyczy studentów, którzy zostali przyjęci na studia stacjonarne II stopnia na semestr letni (16/17L).
Rejestracja nie dotyczy studentów studiów niestacjonarnych II stopnia.
Rejestracja dotyczy studentów kierunków: Biotechnologia; Inżynieria Środowiska, Inżynieria i Gospodarka Wodna, a także studentów Wydziałów: Leśnego, Technologii Żywności oraz Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki.

Rejestracja rozpoczęła się 15 lutego o godzinie 9.00
i potrwa do 26 lutego.

Witryna internetowa rejestracji: USOS-UL.

Rejestrację umożliwiają "wirtualne żetony". Są to punkty przyznawane studentom w systemie USOS w dziekanatach (nie mają one postaci materialnej). Dodając wybrany język do koszyka rejestracji zużywany jest jeden żeton. Jeżeli w trakcie trwania rejestracji, po zalogowaniu się na stronie UL nie posiadasz żetonów, skontaktuj się z dziekanatem.

Studium Języków Obcych zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w składzie i organizacji grup językowych.

Rozkłady zajęć

Rozkłady zajęć z języków obcych, obowiązujące w semestrze letnim,
w roku akademickim 2016/2017...[więcej]
Godziny konsultacji w przerwie międzysemestralnej

Godziny konsultacji pracowników Studium Języków Obcych
w okresie od 28 stycznia do 24 lutego 2017 r... [więcej]
Egzamin T E L C

Studium Języków Obcych UR przeprowadzi egzamin T E L C z języka angielskiego dający certyfikat na poziomie B-2, uznawany w krajach Unii Europejskiej... [więcej]
Zaświadczenia

W zakładce "Do pobrania" dostępne są: zaświadczenie o zdaniu egzaminu końcowego i zaświadczenie o uzyskaniu zaliczenia z języka obcego.
AKTUALNOŚCI