wersja angielska (en) / wersja niemiecka (de)
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Studium Języków Obcych UR Kraków prowadzi naukę języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych oraz niestacjonanych na różnych poziomach zaawansowania zgodnie
z "Europejskim systemem opisu kształcenia językowego" Rady Europy.

Celem lektoratów jest czynne opanowanie przez studentów wybranego języka obcego w stopniu umożliwiającycm efektywne porozumiewanie się zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym, z jednoczesnym uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.

Corocznie Studium organizuje olimpiady językowe dla studentów Uniwersytetu Rolniczego,
cieszące się dużym zainteresowaniem, a także egzamin The Europen Language Certificates (TELC) z języka angielskiego.

Dla chętnych Studium prowadzi komercyjne kursy językowe na wszystkich poziomach zaawansowania.

studium jezyków ur, studium jezyków ur krakow
Kursy komercyjne

Studium Języków Obcych UR zaprasza w roku 2017/18 na

kurs komercyjny z języka francuskiego:
spotkanie organizacyjne w dniu 16 października 2017 r. o godz. 18:00
w SJO, ul. Św Marka 37. E-mail: j.klimek@ur.krakow.pl
Poziom zaawansowania zostanie ustalony na spotkaniu organizacyjnym.

kurs komercyjny z języka niemieckiego:
spotkanie organizacyjne w dniu 16 października 2017 r. o godz. 18:00
w SJO, ul. Św. Marka 37. E-mail: a.kopczynska@ur.krakow.pl
Poziom zaawansowania zostanie ustalony na spotkaniu organizacyjnym.

Obowiązujące godziny konsultacji

Godziny konsultacji pracowników Studium Języków Obcych
w semestrze zimowym 2017/2018... [więcej]
Egzamin T E L C

SJO poprowadzi w roku akademickim 2017/18 kurs przygotowujący do egzminu TELC B2 z języka angielskiego. Wszystkich chętnych zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 16 października 2017 r. o godz. 18:00 w SJO przy ul. św. Marka 37. Szczegółowe informacje o egzaminie... [więcej]
Rejestracja na język obcy dla studentów studiów II stopnia 2017/2018

Rejestracja dotyczy studentów:
kierunku Architektura Krajobrazu,
kierunku Geodezja i Kartografia,
kierunku Gospodarka Przestrzenna,
Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego,
Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt,
Wydziłu Biotechnologii i Ogrodnictwa.

Rejestracja nie dotyczy studentów studiów niestacjonarnych II stopnia.

II tura rejestracji odbędzie się w dniach
28 września – 5 października 2017 r.

Rejestrację umożliwiają "wirtualne żetony". Są to punkty przyznawane studentom w systemie USOS w dziekanatach (nie mają one postaci materialnej). Dodając wybrany język do koszyka rejestracji zużywany jest jeden żeton.
Jeżeli w trakcie trwania rejestracji, po zalogowaniu się na stronie UL nie posiadasz żetonów, skontaktuj się z dziekanatem.

Login i hasło do systemu UL są takie same jak do systemu USOSweb.

Studium Języków Obcych zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w składzie i organizacji grup językowych.

Kurs języka specjalistycznego — English for Foresters

Studium Języków Obcych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zaprasza na kurs języka specjalistycznego (angielskiego) dla wszystkich zainteresowanych tematyką związaną z leśnictwem na poziomie średniozaawansowanym pt. English for Foresters... [więcej]
Zaświadczenia

W zakładce "Do pobrania" dostępne są: zaświadczenie o zdaniu egzaminu końcowego i zaświadczenie o uzyskaniu zaliczenia z języka obcego.
AKTUALNOŚCI