wersja angielska (en) / wersja niemiecka (de)
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Strona główna       Studium Języków Obcych UR Krakówstrona głównaTeachers open the door. You enter by yourself.Du hast so viele Leben, wie du Sprachen sprichst.Mener les hommesà la liberté veut dire les amenerà dialoguer.język rosyjski

Studium Języków Obcych UR Kraków prowadzi naukę języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych oraz niestacjonanych na różnych poziomach zaawansowania zgodnie
z "Europejskim systemem opisu kształcenia językowego" Rady Europy.

Celem lektoratów jest czynne opanowanie przez studentów wybranego języka obcego w stopniu umożliwiającycm efektywne porozumiewanie się zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym, z jednoczesnym uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.

Corocznie Studium organizuje olimpiady językowe dla studentów Uniwersytetu Rolniczego,
cieszące się dużym zainteresowaniem, a także egzamin The Europen Language Certificates (TELC) z języka angielskiego.

Dla chętnych Studium prowadzi komercyjne kursy językowe na wszystkich poziomach zaawansowania.

studium jezyków ur, studium jezyków ur krakow
Terminy lektoratu z j. francuskiego

Terminy lektoratu z j. francuskiego, dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych:
1. Grupa podstawowa: czwartki, 8.00-8.45, sala V, najbliższe zajęcia 27.10. br.
2. Grupa średnio-zaawansowana: poniedziałki, 13.15-14.00, sala V.
Kursy komercyjne

Studium Języków Obcych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie organizuje
w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 komercyjne kursy językowe dla studentów oraz pracowników naszej Uczelni chętnych do nauki języka niemieckiego, angielskiego lub francuskiego.

Zapraszamy na zebranie organizacyjne:
Studium Języków Obcych, ul. Św. Marka 37 w dniach:
j. niemiecki: 24 października br. (poniedziałek), godz. 16.30 w sali XII,
j. francuski: 24 października br. (poniedziałek), godz. 16.30 w sali VI,
j. rosyjski: 24 października br. (poniedziałek), godz. 16.30 w sali I,
j. angielski: 24 października br. (poniedziałek), godz. 16.30 w sali X*.

Kurs obejmuje 30 godzin dydaktycznych po 2 godziny w tygodniu. Opłata za kurs wynosi 2 400 zł od całej grupy. Koszt za 1 osobę zależy od liczebności grupy,
np. w grupie 10-osobowej – 240 zł od osoby, w grupie15-osobowej – 160 zł
od osoby, itd...

*Kurs komercyjny z j. angielskiego przygotowuje jednocześnie
do egzaminu TELC B2.

AKTUALNOŚCI