wersja angielska (en) / wersja niemiecka (de)
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Strona główna       Studium Języków Obcych UR Krakówstrona głównaTeachers open the door. You enter by yourself.Du hast so viele Leben, wie du Sprachen sprichst.Mener les hommesà la liberté veut dire les amenerà dialoguer.język rosyjski

Studium Języków Obcych UR Kraków prowadzi naukę języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych oraz niestacjonanych na różnych poziomach zaawansowania zgodnie
z "Europejskim systemem opisu kształcenia językowego" Rady Europy.

Celem lektoratów jest czynne opanowanie przez studentów wybranego języka obcego w stopniu umożliwiającycm efektywne porozumiewanie się zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym, z jednoczesnym uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.

Corocznie Studium organizuje olimpiady językowe dla studentów Uniwersytetu Rolniczego,
cieszące się dużym zainteresowaniem, a także egzamin The Europen Language Certificates (TELC) z języka angielskiego.

Dla chętnych Studium prowadzi komercyjne kursy językowe na wszystkich poziomach zaawansowania.

studium jezyków ur, studium jezyków ur krakow
Rejestracja na język obcy


Kogo dotyczy rejestracja?
Rejestracja dotyczy wszystkich studentów, którzy zostali przyjęci na studia stacjonarne I stopnia na semestr zimowy (16/17Z).
Rejestracja nie dotyczy studiów niestacjonarnych I stopnia.
Rejestracja dotyczy studentów studiów stacjonarnych
II stopnia wybranych wydziałów (kierunków):
  • Inżynierii Środowiska i Geodezji (kierunki: Architektura Krajobrazu, Geodezja i Kartografia, Gospodarka Przestrzenna),
  • Rolniczo-Ekonomicznego (kierunki: Rolnictwo, Ekonomia, Ochrona Środowiska, Biogospodarka, Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska),
  • Hodowli i Biologii Zwiezrząt,
  • Biotechnologii i Ogrodnictwa.

Rejestracja rozpocznie się 14 września br.

Rejestracja odbędzie się za pośrednictwem witryny USOS-UL.

Rejestrację umożliwiają "wirtualne żetony" — punkty przyznawane studentom w systemie USOS w dziekanatach (nie mają one postaci materialnej). Dodając wybrany język do koszyka rejestracji zużywany jest jeden żeton. Jeżeli w trakcie trwania rejestracji, po zalogowaniu się na stronie UL nie posiadasz żetonów, skontaktuj się z dziekanatem.

Login i hasło do systemu UL są takie same jak do systemu USOSweb.

Studium Języków Obcych zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w składzie i organizacji grup językowych.

Strona internetowa rejestracji: https://ul.ur.krakow.pl

AKTUALNOŚCI